josmart 06.12.2017

Staff

 

Institute of Biochemistry and Experimental Oncology

Address:U Nemocnice 5, 128 53 Prague 2, Czech Republic
Phone: Dial number (from abroad): (+420) 22496 + line number
   
 

Tel. linka e-mail sylabus

Head


prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 5735, 5826, 5748 aleksi@cesnet.cz


Professor


prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 5735, 5826, 5748 aleksi@cesnet.cz


Assoc. Professors


doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc. 5740 quartz@lf1.cuni.cz
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. 5745 zdekleje@lf1.cuni.cz
doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc. 5859 evzen.krepela@lf1.cuni.cz
doc.RNDr. Ondřej Slabý, PhD. on.slaby@gmail.com


Assistant Prof. and Assistants


MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. 5736, 5748 ebala@lf1.cuni.cz
MUDr. Petr Bušek, Ph.D. 5825, 5748, 5927 busekpetr@seznam.cz
MUDr. Bc. Marek Hilšer Ph.D. 5957, 5748 marek.hilser@email.cz
RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. 5739 mjana@lf1.cuni.cz
MUDr. Jana Stříbrná, CSc. 5737 jstri@lf1.cuni.cz
RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. 5739 jana.soukupova@lf1.cuni.cz
Mgr. Jan Ševčík, Ph.D. 5994 jsevc@lf1.cuni.cz
Mgr. Lucie Stollinová Šromová, PhD. 5736 lsrom@lf1.cuni.cz
RNDr. Jana Trylčová 5957, 5748 jana.nemeckova@lf1.cuni.cz
Mgr. Ivana Matrasová 5736, 5748 ivana.vomelova@lf1.cuni.cz
Mgr. Barbora Vorlová, MSc. barbora.vorlova@lf1.cuni.cz
Mgr. Klára Lhotová 5829 klara.lhotova@lf1.cuni.cz
Mgr. Lenka Stolařová 5829 lenka.stolarova@lf1.cuni.cz
Mgr. Marianna Borecká 5958 boreckam@gmail.com
Mgr. Petra Zemánková
5958 petra.boudova@lf1.cuni.cz
Mgr. Jan Hojný 5829 jan.hojny@lf1.cuni.cz
Research Specialists


Rosana Mateu Sanz MSc. 5825 rosana.mateu@lf1.cuni.cz
MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. 5745 pekleje@lf1.cuni.cz

PhD students


Ing. Marta Černá 5958 marta.cerna@lf1.cuni.cz
Mgr. Edita Fejfarová 5748, 5825 edita.fejfarova@lf1.cuni.cz
MUDr. Michal Zubal 5748, 5957 zubal.michal@gmail.com

Instructor

RNDr. Jan Stejskal 5995 jan.stejskal@lf1.cuni.cz


Lab technicians


Marie Epsteinová
5749, 5743 mepst@lf1.cuni.cz
Klára Čulíková 5736,5744 klara.culikova@lf1.cuni.cz
Markéta Dostálová 5749, 5743 marketa.dostalova@lf1.cuni.cz
Zdenka Chaloupková 5744 zchal@lf1.cuni.cz
Karin Roubíčková 5748,5741 kroub@lf1.cuni.cz
Květoslava Vlašicová 5748,5741 kvlas@lf1.cuni.cz

Secretary


Hana Petrtýlová 5732

Rooms


seminární místnost 5832
denní místnost laborantek 5827
laboratoř TK 5733
čítárna 5733
laboratoř TK 5741
velká cvičebna 5830
posluchárna Coriových 5876

number of views: 1160 last modification: lsromova, 06.12.2017
Page ranking: If you think the article is not up-to-date, click here.