josmart 05.06.2017

Staff

 

Institute of Biochemistry and Experimental Oncology

Address:U Nemocnice 5, 128 53 Prague 2, Czech Republic
Phone: Dial number (from abroad): (+420) 22496 + line number
   

Head

 
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  5735, 5826, 5748  aleksi@cesnet.cz


Professor

 
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  5735, 5826, 5748  aleksi@cesnet.cz


Assoc. Professors

     
doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.  5740  quartz@lf1.cuni.cz
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, PhD.  5745  zdekleje@lf1.cuni.cz
doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc. 5859 evzen.krepela@lf1.cuni.cz
doc.RNDr. Ondřej Slabý, PhD.   on.slaby@gmail.com


Assistant Prof. and Assistants

 
MUDr. Eva Balážiová, PhD 5736, 5748 ebala@lf1.cuni.cz
MUDr. Petr Bušek, PhD.  5825, 5748, 5927  busekpetr@seznam.cz
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.  5957, 5748  marek.hilser@email.cz
RNDr. Markéta Janatová, PhD.  5739  mjana@lf1.cuni.cz
MUDr. Jana Stříbrná, CSc.  5737  jstri@lf1.cuni.cz
RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. 5739 jana.soukupova@lf1.cuni.cz
Mgr. Jan Ševčík, PhD.  5829  jsevc@lf1.cuni.cz
Mgr. Lucie Stollinová Šromová, PhD.  5736  lsrom@lf1.cuni.cz
RNDr. Jana Trylčová 5957, 5748 jana.nemeckova@lf1.cuni.cz
Mgr. Ivana Matrasová 5736, 5748 ivana.vomelova@lf1.cuni.cz
Mgr. Barbora Vorlová, MSc   barbora.vorlova@lf1.cuni.cz
 


Research Specialists

   
MUDr. Petra Kleiblová, PhD. 5745 pekleje@lf1.cuni.cz


PhD students

 
RNDr. Jana Trylčová 5748,5957 jtryl@email.cz
Mgr. Ivana Matrasová  5748  ivana.vomelova@lf1.cuni.cz
Mgr. Jan Hojný 5829 jan.hojny@lf1.cuni.cz
Mgr. Petra Zemánková 5958 petra.boudova@lf1.cuni.cz
Mgr. Marianna Borecká 5958 boreckam@gmail.com
Mgr. Edita Fejfarová 5748, 5825 edita.fejfarova@lf1.cuni.cz


Lab technicians

 
Marie Epsteinová  5749, 5743  mepst@lf1.cuni.cz
Markéta Dostálová 5749, 5743 marketa.dostalova@lf1.cuni.cz
Zdenka Chaloupková  5744  zchal@lf1.cuni.cz
Karin Roubíčková 5748,5741 kroub@lf1.cuni.cz
Květoslava Vlašicová   5748,5741  kvlas@lf1.cuni.cz


Secretary

 
Hana Petrtýlová  5732,5742 - Fax hpetrt@lf1.cuni.cz


Rooms

 
semináry room  5832   
technicians  5827   
library  5733   
cell cultures  5741   
students lab "big"  5830   
 
number of views: 15 last modification: josmart, 05.06.2017
Page ranking: If you think the article is not up-to-date, click here.