josmart 14.07.2017

Pracovnící ústavu

Ústav biochemie a experimentální onkologie

Úřední hodiny:

Sekretariát: Po,Út,Čt 8:30 - 14:30,St: 8:30 - 16:30, Pá: 8:30 - 12:30
Přednosta: Středa: 14:30 - 15:30, Čtvrtek: 13:00 - 14:00
Adresa:U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2
Pro volání z areálu 1. LF UK a VFN použijte uvedenou linku. Předčíslí mimo budovy je 2 2496 + linka 5732

Tel. linka e-mail syllabus

Přednosta ústavu

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 5735, 5826, 5748               aleksi@cesnet.cz individual


Profesor

 
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 5735, 5826, 5748             aleksi@cesnet.cz individual


Docenti

doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc. 5740          quartz@lf1.cuni.cz individual
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. 5745 zdekleje@lf1.cuni.cz individual
doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc. 5859 evzen.krepela@lf1.cuni.cz individual
doc.RNDr. Ondřej Slabý, PhD.           on.slaby@gmail.com


Odborní asistenti a asistenti

MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. 5736, 5748               ebala@lf1.cuni.cz individual
MUDr. Petr Bušek, Ph.D. 5825, 5748, 5927            busekpetr@seznam.cz individual
MUDr. Bc. Marek Hilšer Ph.D. 5957, 5748         marek.hilser@email.cz individual
RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. 5739            mjana@lf1.cuni.cz individual
MUDr. Jana Stříbrná, CSc. 5737               jstri@lf1.cuni.cz individual
RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. 5739      jana.soukupova@lf1.cuni.cz individual
Mgr. Jan Ševčík, Ph.D. 5994              jsevc@lf1.cuni.cz individual
Mgr. Lucie Stollinová Šromová, PhD. 5736 lsrom@lf1.cuni.cz individual
RNDr. Jana Trylčová 5957, 5748 jana.nemeckova@lf1.cuni.cz individual
Mgr. Ivana Matrasová 5736, 5748 ivana.vomelova@lf1.cuni.cz Individual
Mgr. Barbora Vorlová, MSc. barbora.vorlova@lf1.cuni.cz


Vědečtí pracovníci

MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. 5745 pekleje@lf1.cuni.cz


Postgraduální studenti

RNDr. Jana Trylčová 5748,5957 jtryl@email.cz
Mgr. Ivana Matrasová 5748, 5736 ivana.vomelova@lf1.cuni.cz
Mgr. Jan Hojný 5829 jan.hojny@lf1.cuni.cz
Mgr. Petra Zemánková 5958 petra.boudova@lf1.cuni.cz individual
Mgr. Marianna Borecká 5958 boreckam@gmail.com Individual
Mgr. Edita Fejfarová 5748, 5825 edita.fejfarova@lf1.cuni.cz
Mgr. Klára Zdařilová 5829 klara.zdarilova@lf1.cuni.cz
Mgr. Lenka Stolařová 5829 lenka.stolarova@lf1.cuni.cz


Laboratorní pracovníci:

Marie Epsteinová 5749, 5743              mepst@lf1.cuni.cz
Markéta Dostálová 5749, 5743 marketa.dostalova@lf1.cuni.cz
Zdenka Chaloupková 5744             zchal@lf1.cuni.cz
Karin Roubíčková 5748,5741              kroub@lf1.cuni.cz
Květoslava Vlašicová 5748,5741              kvlas@lf1.cuni.cz  


Sekretariát ústavu

 
Hana Petrtýlová 5732               hpetrt@lf1.cuni.cz


Místnosti

 
seminární místnost 5832  
denní místnost laborantek 5827  
čítárna 5733  
laboratoř TK 5741  
velká cvičebna 5830  
posluchárna Coriových 5876  
počet zobrazení: 100 poslední aktualizace: lsromova, 14.07.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.