josmart 06.12.2017

Pracovnící ústavu

Ústav biochemie a experimentální onkologie

Úřední hodiny:

Sekretariát:  9:00 - 11:00 13:00 - 16:30
Přednosta: Středa: 14:30 - 15:30, Čtvrtek: 13:00 - 14:00
Adresa: U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2


Pro volání z areálu 1. LF UK a VFN použijte uvedenou linku. Předčíslí mimo budovy je 2 2496 + linka 5732

Tel. linka e-mail sylabus

Přednosta ústavu

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 5735, 5826, 5748 aleksi@cesnet.cz


Profesor

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 5735, 5826, 5748 aleksi@cesnet.cz


Docenti

doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc. 5740 quartz@lf1.cuni.cz
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. 5745 zdekleje@lf1.cuni.cz
doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc. 5859 evzen.krepela@lf1.cuni.cz
doc.RNDr. Ondřej Slabý, PhD. on.slaby@gmail.com


Odborní asistenti a asistenti

MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. 5736, 5748 ebala@lf1.cuni.cz
MUDr. Petr Bušek, Ph.D. 5825, 5748, 5927 busekpetr@seznam.cz
MUDr. Bc. Marek Hilšer Ph.D. 5957, 5748 marek.hilser@email.cz
RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. 5739 mjana@lf1.cuni.cz
MUDr. Jana Stříbrná, CSc. 5737 jstri@lf1.cuni.cz
RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. 5739 jana.soukupova@lf1.cuni.cz
Mgr. Jan Ševčík, Ph.D. 5994 jsevc@lf1.cuni.cz
Mgr. Lucie Stollinová Šromová, PhD. 5736 lsrom@lf1.cuni.cz
RNDr. Jana Trylčová 5957, 5748 jana.nemeckova@lf1.cuni.cz
Mgr. Ivana Matrasová 5736, 5748 ivana.vomelova@lf1.cuni.cz
Mgr. Barbora Vorlová, MSc. barbora.vorlova@lf1.cuni.cz
Mgr. Klára Lhotová 5829 klara.lhotova@lf1.cuni.cz
Mgr. Lenka Stolařová 5829 lenka.stolarova@lf1.cuni.cz
Mgr. Marianna Borecká
5958 boreckam@gmail.com
Mgr. Petra Zemánková 5958 petra.boudova@lf1.cuni.cz
Mgr. Jan Hojný 5829 jan.hojny@lf1.cuni.cz


Vědečtí pracovníci


Rosana Mateu Sanz MSc. 5825 rosana.mateu@lf1.cuni.cz
MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. 5745 pekleje@lf1.cuni.cz

Postgraduální studenti

Ing. Marta Černá 5958 marta.cerna@lf1.cuni.cz
Mgr. Edita Fejfarová 5748, 5825 edita.fejfarova@lf1.cuni.cz
MUDr. Michal Zubal 5748, 5957 zubal.michal@gmail.com

Instruktor výuky:

RNDr. Jan Stejskal 5995 jan.stejskal@lf1.cuni.cz

Laboratorní pracovníci:

Marie Epsteinová
5749, 5743 mepst@lf1.cuni.cz
Klára Čulíková 5736,5744 klara.culikova@lf1.cuni.cz
Markéta Dostálová 5749, 5743 marketa.dostalova@lf1.cuni.cz
Zdenka Chaloupková 5744 zchal@lf1.cuni.cz
Karin Roubíčková 5748,5741 kroub@lf1.cuni.cz
Květoslava Vlašicová 5748,5741 kvlas@lf1.cuni.cz

Sekretariát ústavu

Hana Petrtýlová 5732

Místnosti

seminární místnost 5832
denní místnost laborantek 5827
laboratoř TK 5733
čítárna 5733
laboratoř TK 5741
velká cvičebna 5830
posluchárna Coriových 5876

počet zobrazení: 2970 poslední aktualizace: lsromova, 06.12.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.