josmart 20.08.2017

Sylaby pro PVP B02877 - Molekulární medicína

Povinně volitelný předmět Molekulární medicína (B02857)

 

23

Jen stěží dnes nalezneme oblast medicíny, která by nevyužívala poznatků nebo metod molekulární biologie.

Obor zabývající se aplikací molekulární biologie do klinické praxe je označován jako molekulární medicína.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teoretických a metodických principů molekulární medicíny se

zaměřením na molekulární diagnostiku, molekulární farmakologii, vývoj nových léčiv a individualizaci léčby.

Předmět je vyučován podle recentní a historicky první učebnice na dané téma vydané v českém jazyce.

 

   ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

   Přednáška je vždy v pondělí od 12:30 do 14:00 v seminrní místnosti UBEO

   sraz účastníků před první přednáškou bude před síní Coriových, U Nemocnice 5 .

   Vyučující: doc. RNDr. Ondřej Slabý PhD.

Týden

Datum

Téma

 

Zimní semestr

 

2

9.10.

Úvod – historie, definice a náplň oboru molekulární medicína, seznámení s obsahem kurzu - úvod do metod a principů molekulární medicíny na příkladu diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, diagnóza a léčba v těsném vztahu, translační výzkum

3

16.10.

Molekulární patologie – principy demonstrovány na příkladu nádorových onemocnění –vzájemné působení nádoru a hostitele, nádor jako komplexní tkáň, získané znaky maligního nádoru, limitace histopatologické klasifikace nádorů, molekulární taxonomie nádorů

4.

23.10.

Metodické přístupy v molekulární medicíně I – příprava biologického materiálu (tkáň, krev, stolice, FFPE) a izolace nukleových kyselin (kontrola kvality), genomika (kvantitativní PCR, hybridizační čipy, SNP čipy, CGH čipy, PCR Arrays – srovnání technologických principů a přehled nejpoužívanějších technologií), jak navrhovat studie a jak číst publikace – výhody a limitace genomických metod

5.

30.10

Metodické přístupy v molekulární medicíně II – genomika (sekvenování druhé a třetí generace – přehled technologií a ukázky studií)

6.

6.11.

Metodické přístupy v molekulární medicíně III – proteomika (dvojrozměrná elektroforéza, hmotnostní spektrometrie, proteinové čipy), využití proteomiky v diagnostice

7

13.11.

Molekulární epidemiologie – definice a vymezení oboru, definice a charakterizace jednotlivých tříd biomarkerů, identifikace molekulárních rizikových faktorů vzniku a rozvoje onemocnění, analýza vztahu molekulárních faktorů a vlivů prostředí na rozvoj onemocnění

8

20.11.

Molekulární diagnostika – příklady z klinické genetiky, z onkologie, z mikrobiologie, z reprodukční medicíny, z forenzní medicíny, z nutričního poradenství

9

27.11.

Molekulární farmakologie I – principy cílené léčby – monoklonální protilátky – příprava monoklonálních protilátek a rekombinantních proteinů, nízkomolekulární inhibitory, příklady cílené léčby z oblasti onkologie, individualizovaná medicína pro pacienty s nádorovým onemocněním na základě molekulárně-biologických vlastností nádoru, pojmy prognóza a predikce, parametry přežití, léčebná odpověď, časný záchyt onemocnění

10

4.12.

Molekulární farmakologie II – vývoj nových léčiv = identifikace a validace nových molekulárních cílů, vysokokapacitní screening, racionální design, tkáňové kultury, transgenní zvířecí modely, poměr rizik a prospěchu, ekonomická a etická hlediska při výběru identifikovaných cílů a vývoji nových léčiv, úvod do klinického hodnocení léčiv

11.

11.12

Molekulární farmakologie III – moderní přístupy – genová terapie, moderní transportní systémy léčiv (lipozomy, imunoglobuliny, nanočástice a supramolekulární systémy)

12.

18.12.

Buněčná terapie – terapeutické využití kmenových buněk, tkáňové inženýrství, imunoterapie

13.

1.1.

VOLNO

14.

8.1.

Bioetika a transfer technologií v molekulární medicíně!!ZÁPOČET!!

15.

15.1.

VOLNO

 

Doporučená studijní literatura

Ondřej Slabý (Ed.) Molekulární medicína, Galén, 2015

R.J. Trent (Ed.) Molecular Medicine: Genomics to Personalized Healthcare. Academic Press, 4. Edition (2012)


 

počet zobrazení: 434 poslední aktualizace: lsromova, 20.08.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.