josmart 31.10.2017

Sylaby z chemie a biochemie - bakalářské obory

Sylabus předmětu chemie a biochemie pro bakalářské studium

kódy B01507 a B01691

v zimním semestru akademického roku 2017/2018

Přednášky: Úterý 10:45 - 12:15 / Posluchárna Coriových, U Nemocnice 5

Od 12.12. probíhá výuka ve 2 větvích ve stejné době na 2 místech a sice:

Obory fyzioterapie a nutriční terapie budou mít výuku nadále v posluchárně Coriových zajištěnou  a studenti oborů adiktologie,všeobecná sestra a porodní asistentka v budově děkanátu (Kateřinská 32 - místnost bude upřesněna)


 

  1. týden (3.10) : Mgr. Stollinová

  Přednáška: Základní chemické pojmy, výpočty

  2. týden (10. 10.) : Mgr. Stollinová

  Přednáška: Voda, roztoky, pH ,výpočty EL-link

  3. týden (17.10.): RNDr.Trnková

  Přednáška: Proteiny, aminokyseliny - základní vlastnosti a metabolismus.

  4. týden (24.10.): MUDr. Bušek

  Přednáška: Enzymy - funkce a základy kinetiky enzymových reakcí. EL-link

  5. týden (31.10.): MUDr. Stříbrná

  Přednáška: Metabolismus sacharidů a bioenergetika EL-link

  6. týden (7.11.): RNDr. Janatová

  Přednáška: Metabolismus lipidů a steroidů. EL-link

  7. týden (14.11.): Mgr. Stollinová

  Přednáška: Nukleotidy, základy proteosyntézy EL-link

  8. týden (21.11.): Prof. Kazda

  Přednáška: Biochemie vnitřního prostředí

  9. týden (28.11.): MUDr. Krtil

  Přednáška: Základy biochemie výživy.

  10. týden (5.12.): RNDr.Trnková

  Přednáška: Základní principy regulace metabolismu.

  11. týden (12.12.):

  Přednáška: A: Anatomie buňky, kompartmenty Doc. MUDr. Křemen EL-link

  B: Biologický materiál, preanalytika Ing. Springer

  12. týden (19.12.):

  Přednáška: A: Biochemie nervové činnosti MUDr. Balážiová EL-link

  B: Vyšetření moče a základní biochemické analyty RNDr. Trnková

  13. týden (2.1.):

  Přednáška: A: Cytoskelet + Biochemie svalové kontrakce Mgr. Ševčík EL-link

  B:Základní technologie pro biochemická vyšetření RNDr. Trnková


 

počet zobrazení: 1063 poslední aktualizace: lsromova, 31.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.