lsromova 22.03.2022

Pracovníci ústavu

Ústav biochemie a experimentální onkologie

Úřední hodiny:

Sekretariát:  9:00 - 11:00 13:00 - 16:30
Přednosta: Středa: 14:30 - 15:30, Čtvrtek: 13:00 - 14:00
Adresa: U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2


Pro volání z areálu 1. LF UK a VFN použijte uvedenou linku. Předčíslí mimo budovy je 2 2496 + linka 5732

Tel. linka e-mail sylabus

Přednosta ústavu

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 5735, 5826, 5748 aleksi@cesnet.cz


Profesoři

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 5735, 5826, 5748 aleksi@cesnet.cz
prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. 5745 zdekleje@lf1.cuni.czDocenti

doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc. 5740 quartz@lf1.cuni.cz
doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D. 5825, 5748, 5927 petr.busek2@lf1.cuni.cz


Odborní asistenti a asistenti

MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. 5736, 5748 ebala@lf1.cuni.cz
Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D. 5824 magdalena.houdova-megova@lf1.cuni.cz
MUDr. Bc. Marek Hilšer Ph.D. 5956 marek.hilser@lf1.cuni.cz
RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. 5739 mjana@lf1.cuni.cz
RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. 5739 jana.soukupova@lf1.cuni.cz
Mgr. Jan Ševčík, Ph.D. 5994 jsevc@lf1.cuni.cz
Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 5738 lsrom@lf1.cuni.cz
Mgr. Ivana Matrasová 5736, 5748 ivana.matrasova@lf1.cuni.cz
Mgr. Petr Výmola 5956 petr.vymola@lf1.cuni.cz 
Mgr. Jan Král
5958 jan.kral@lf1.cuni.cz
RNDr. Lenka Stolařová, Ph.D. 5829 lenka.stolarova@lf1.cuni.cz
RNDr. Marianna Borecká, Ph.D.
5958 marianna.borecka@lf1.cuni.cz
MUDr. Michal Zubaľ 5956 michal.zubal@lf1.cuni.cz 
Mgr. Petra Zemánková, Ph.D. 5829 petra.boudova@lf1.cuni.cz
Rosana Mateu Sanz MSc. Ph.D.
5747 rosana.mateu@lf1.cuni.cz
Ing. Marta Černá 5958
marta.cerna@lf1.cuni.cz
MUDr. František Sedlák, Ph.D.
MUDr. Ivan Melezínek, CSc.
RNDr. Jan Stejskal 5995 jan.stejskal@lf1.cuni.cz
Mgr. Nikola Ternerová 5747 nikola.ternerova@lf1.cuni.cz
MUDr. Barbora Výmolová 5824 barbora.chmielova@lf1.cuni.cz
MUDr. Tereza Šváblová 5824 tereza.svablova@lf1.cuni.cz
Garcia Borja Elena, MSc. 5747 elena.garciaborja@lf1.cuni.cz

Postgraduální studenti


MUDr. Dora Konečná 5747 dora.konecna@lf1.cuni.cz

Laboratorní pracovníci:

Květoslava Vlašicová 5748,5741 kvlas@lf1.cuni.cz
Karin Roubíčková 5748,5741 kroub@lf1.cuni.cz

Sekretariát ústavu

Hana Petrtýlová 5732 hana.petrtylova@lf1.cuni.cz

Místnosti

seminární místnost 5832
denní místnost laborantek 5827
čítárna 5733
laboratoř TK 5741
velká cvičebna 5830
posluchárna Coriových 5876

počet zobrazení: 14064 poslední aktualizace: lsromova, 22.03.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.