pvymo 12.02.2024

Úvod

Ústav biochemie a experimentální onkologie je vědecko-pedagogické pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho hlavním posláním je výuka studentů pregraduálního studia v magisterském studijním programu lékařství (v předmětech lékařská chemie a biochemie a dále patobiochemie) a rovněž v několika nelékařských bakalářských oborech.

Stejný rozsah výuky, s výjimkou bakalářského programu, je zajišťován i pro výuku v anglickém jazyce. Výuka v magisterském studijním programu lékařská chemie a biochemie zahrnuje základy fyzikální chemie, biochemii a molekulární biologii, biochemii tkání a orgánů a základy xenobiochemie.

V povinně volitelném předmětu patobiochemie je výuka cílena na patobiochemickou problematiku kancerogeneze. Na výuce studentů postgraduálního studia v doktorských studijních programech v biomedicíně se naši pracovníci podílejí jako členové oborových rad a jako školitelé na vedení PGS v oborech biochemie a patobiochemie. Pracovníci ústavu se dále podílejí na základním a translačním biomedicínském výzkumu především v oblasti onkologie.

Novinky

1068

Třicáté výročí evropské neuroonkoogické společnosti EANO

Gratulujeme European Association of Neuro-Oncology (EANO) k dosažení 30 let od svého založení! Tato významná organizace, sdružující neuroonkologické experty z klinického prostředí i z oblasti základního výzkumu, hráje klíčovou roli ve vývoji a sdílení poznatků v oblasti...


1063Unikátní technologie i špičkové publikace – NÚVR posiluje český onkologický výzkum

Praha, Brno, Olomouc, 04. 02. 2024 - Lepší přístrojové vybavení českých pracovišť, publikace ve špičkových časopisech, nové výzkumné týmy i podporu mladých vědců si jako cíle pro své působení vytkl Národní ústav pro výzkum rakoviny(NÚVR)...


1056

Náš ústav slaví 150 let od založení

V roce 2023 oslaví ústav biochemie a experimentání okologie 150 let od svého založení. Článek popisující vývoj ústavu od jeho založení v roce 1873 až do dnešních dnů si můžete přečíst na odkazu níže...


921