lsromova 14.07.2017

Úvod

4


Ústav biochemie a experimentální onkologie je vědecko-pedagogické pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho hlavním posláním je výuka studentů pregraduálního studia v magisterském studijním programu lékařství (v předmětech lékařská chemie a biochemie a dále patobiochemie) a rovněž v několika nelékařských bakalářských oborech.
Stejný rozsah výuky, kromě bakalářského programu, je zajišťován i pro výuku v anglickém jazyce. Výuka v magisterském studijním programu lékařská chemie a biochemie zahrnuje základy fyzikální chemie, biochemii a molekulární biologii, biochemii tkání a orgánů a základy xenobiochemie.
V povinně volitelném předmětu patobiochemie je výuka cílena na patobiochemickou problematiku kancerogeneze. Výuka studentů postgraduálního studia v doktorském programu v biomedicíně, se naší pracovníci podílejí jako členové oborových rad a jako školitelé na vedení PGS v oborech biochemie a patobiochemie a buněčná biologie, genetika a virologie. Pracovníci ústavu se dále pravidelně podílejí na výuce v předatestačních kursech pro lékaře v oborech radioterapie a onkologie.