lsromova 21.09.2018

Doporučená literatura

 

Základní učební texty:

  • MATOUŠ, Bohuslav. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vyd. Praha: Galén, c2010, xv, 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8. Errata k učebnici
  • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. 5. čes. vyd. Praha: Galén, c2013, 730 s. ISBN 978-807-2629-077
  • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2012, 498 s. ISBN 978-802-4729-770.
  • Elektronické výukové materiály


Další doporučené texty:  literatura pro ÚLBLD


 

počet zobrazení: 2557 autor: lsromova, poslední aktualizace: lsromova, 21.09.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.