lsromova 13.12.2020

Sylaby z chemie a biochemie - bakalářské obory202021

Sylabus předmětu chemie a biochemie pro bakalářské studium

kódy B01507 a B03101

v zimním semestru akademického roku 2020/2021


Výuka probíhá online vždy v úterý od 10,45 -12,15.Jen při prezenční formě (bude zavčas oznámeno): 

ve velké posluchárně Ústavu biochemie a experimentální onkologie současně pro tyto obory: fyzioterapie (B01507),porodní asistentka,adiktologie a také nutriční terapeut (B03101) 


Od 12.týdne probíhá výuka ve 2 větvích (tj.ve stejné době na 2 místech): A-fyzioterapie na Ústavu biochemie a experimentální onkologie; B-adiktologie, nutriční terapie a porodní asistentka na ÚLBLD - ve výukové laboratoři ÚLBLD,Kateřinská 32,č.dv.1095 a seminární místnosti č.dv.1.090.


 

  1. týden (29.9.) : Mgr. Stollinová

  Přednáška: Základní chemické pojmy. Úvod do anorganické a organické chemie.Voda, roztoky, pH, výpočty EL-link

  2. týden (6. 10.) : RNDr.Trnková

  Přednáška: Proteiny, aminokyseliny - základní vlastnosti a metabolismus.

  3. týden (13.10.): Mgr. Jelínková

  Přednáška:  Metabolismus sacharidů a bioenergetika EL-link

  4. týden (20.10.): RNDr. Janatová

   Přednáška: Metabolismus lipidů a steroidů. EL-link

  5. týden (27.10.): MUDr. Bušek

   Přednáška: Enzymy - funkce a základy kinetiky enzymových reakcí. EL-link

  6. týden (3.11.): Mgr.Borecká

   Přednáška: Nukleotidy, základy proteosyntézy EL-link

  7. týden (10.11.): Prof. Kazda

   Přednáška: Biochemie vnitřního prostředí

  8. týden (17.11.)

   Státní svátek

  9. týden (24.11.):MUDr. Krtil

   Přednáška: Základy biochemie výživy.

  10. týden (1.12.):RNDr.Trnková

   Přednáška: Základní principy regulace metabolismu.

  11. týden (8.12.): RNDr.Trnková

   Přednáška: Vyšetření moče a základní biochemické analyty

  12. týden (15.12.):

   Přednáška:

    A: Anatomie buňky, kompartmenty Doc. MUDr. Křemen EL-link

   B:Biologický materiál, preanalytika  Doc.Ing. Springer

        13. týden (5.1.):

         Přednáška: 

    A: Cytoskelet + Biochemie svalové kontrakce, Biochemie nervové činnosti MUDr. Balážiová  EL-link

        B:Základní technologie pro biochemická vyšetření RNDr. Trnková 

počet zobrazení: 1360 autor: lsromova, poslední aktualizace: lsromova, 13.12.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.